สร้าง shortcut ให้รันคำสั่งใน git-bash.exe

TL;DR

"C:\Program Files\Git\git-bash.exe" --cd="D:\projects\larex" -c "php artisan serve"

สำหรับคนขี้เกียจ… แทนที่จะต้องเปิด git-bash ขึ้นมาแล้วสั่งรันคำสั่งต่างๆ อะไรที่ต้องใช้บ่อยๆ เราก็สร้างไว้เป็น shortcut เลยเพื่อความสะดวก จะได้ไม่ต้องเปิดมาพิมพ์ทุกครั้ง. ที่จริงคำสั่งที่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยๆ (แต่จะมีโอกาสต้องใช้ซ้ำ) จะสร้างไว้เป็น shortcut ก็สะดวกในแง่ที่ไม่ต้องจำคำสั่ง.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.