ขั้นตอนติดตั้ง ห้องแต่งตัว virtualimage Discuz 7.0

บทความดั้งเดิมผมอ่านมาจาก ที่นี่ ครับ แต่บทความเขียนไว้ เหมือนจะไม่ตำแหน่งที่อัพโหลดไฟล์ และ code ที่ต้องนำมาแทนที่ มีปัญหาเรื่องอักขระที่มองไม่เห็น (White Space) แต่ php และ javascript ดันนำไปคิด ทำให้เกิด syntax error ตามมา ผมจึงนำมาเรียบเรียงใหม่ดังนี้ครับ
Continue reading “ขั้นตอนติดตั้ง ห้องแต่งตัว virtualimage Discuz 7.0”