ขั้นตอนติดตั้ง ห้องแต่งตัว virtualimage Discuz 7.0

บทความดั้งเดิมผมอ่านมาจาก ที่นี่ ครับ แต่บทความเขียนไว้ เหมือนจะไม่ตำแหน่งที่อัพโหลดไฟล์ และ code ที่ต้องนำมาแทนที่ มีปัญหาเรื่องอักขระที่มองไม่เห็น (White Space) แต่ php และ javascript ดันนำไปคิด ทำให้เกิด syntax error ตามมา ผมจึงนำมาเรียบเรียงใหม่ดังนี้ครับ

คำเตือน: ก่อนการติดตั้งผมแนะนำให้คุณสั่ง backup ไว้ก่อนนะ เพราะถ้าคุณติดตั้งผิดพลาด มันมีโอกาสจะทำให้เว็บบอร์ดเข้าไม่ได้ แล้วคงจะตามแก้กันไม่ถูกละทีนี้

 1. ดาวน์โหลดตัวติดตั้งก่อนเลยครับ ผมรวมเป็นไฟล์เดียวไว้ให้แล้ว คลิกที่นี่เพื่อโหลดตัวติดตั้ง
 2. ถ้าโฮสติ้งของคุณใช้ DirectAdmin คุณสามารถอัพโหลด discuz-7.0.0-virtualimage.tar.gz ขึ้นไป extract บนโฮสได้เลย ส่วน Control Panel ตัวอื่นก็แตกไฟล์ก่อนแล้วค่อยอัพโหลดแล้วกันนะ
 3. ตำแหน่งที่จะต้องนำไฟล์ติดตั้งไปวาง คือ ในโฟลเดอร์ของ discuz ที่มันมีไฟล์เหล่านี้ admincp.php, ajax.php, config.inc.php
 4. กำหนด CHMOD ของ virtualimage/photo และ virtualimage/avatar ให้เป็น 777
 5. เปิดหน้าติดตั้ง /images_install.php (ตย. http://www.____.com/bbs/images_install.php) แล้วก็กดดำเนินการติดตั้งได้เลย
 6. พอติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ไปลบไฟล์ images_install.php ออก
 7. ดาวน์โหลดไฟล์ discuz_plugin_virtualimage.txt
 8. ดาวน์โหลดไฟล์ discuz_plugin_images_admin.txt
 9. ไปที่ admin CP -> ปลั๊กอิน -> นำไฟล์เข้า -> Browse.. -> เลือกไฟล์ discuz_plugin_virtualimage.txt (จากข้อ 7.) -> กดปุ่มส่ง
 10. ไปที่ admin CP -> ปลั๊กอิน -> นำไฟล์เข้า -> Browse.. -> เลือกไฟล์ discuz_plugin_images_admin.txt (จากข้อ 8.) -> กดปุ่มส่ง

คราวนี้มาถึงขั้นตอนที่ยุ่งยากนิดหน่อย เพราะว่าต้องเข้าไปแก้หลายไฟล์

 1. แก้ไฟล์ ./plugin.php
  ค้นหา[php]require_once ‘./include/common.inc.php’;[/php]นำโค๊ดนี้ไปวางที่ด้านบน[php]define(‘images_css’, ‘virtualimage’);[/php]
 2. แก้ไฟล์ ./memcp.php
  ค้นหา
  [php]if($msnnew && !isemail($msnnew)) {[/php]
  นำโค๊ดนี้ไปวางที่ด้านบน
  [php]
  if(!empty($discuz_viid) && $gendernew != $member[‘gender’]){
  showmessage(‘Your virtual image is in use and can not change the gender, first in the virtual image of the personal settings set to shut down the virtual image’,"plugin.php?identifier=virtualimage&module=virtualimage&index=option");
  }
  [/php]
 3. แก้ไฟล์ ./viewthread.php
  1. ค้นหา
   [php]m.invisible,[/php]
   แทนที่ด้วย
   [php]m.invisible, m.viid,[/php]
  2. ค้นหา
   [php]discuz_uc_avatar($post[‘authorid’]);[/php]
   แทนที่ด้วย
   [php]discuz_uc_avatar($post[‘authorid’],”,”,$post[‘viid’],$post[‘pid’]);[/php]
 4. แก้ไฟล์ ./eccredit.php
  1. ค้นหา
   [php]m.invisible,[/php]
   แทนที่ด้วย
   [php]m.invisible, m.viid,[/php]
  2. ค้นหา
   [php]discuz_uc_avatar($member[‘uid’][/php]
   แทนที่ด้วย
   [php]discuz_uc_avatar($member[‘uid’],”,”,$member[‘viid’],$member[‘uid’][/php]
 5. แก้ไฟล์ ./include/common.inc.php
  ค้นหา
  [php]m.customshow,[/php]
  แทนที่ด้วย
  [php]m.customshow, m.viid AS discuz_viid,[/php]
 6. แก้ไฟล์ ./include/global.func.php
  1. ค้นหา
   [php]$url_forward = empty($url_forward) ? ” : (empty($_DCOOKIE[‘sid’]) && $transsidstatus ? transsid($url_forward) : $url_forward);[/php]นำโค๊ดนี้วางต่อด้านล่าง[php]$url_forward = str_replace(‘&’, ‘&’, $url_forward);[/php]
  2. ค้นหา
   [php]
   function discuz_uc_avatar($uid, $size = ”, $returnsrc = FALSE) {
   if($uid > 0) {
   $size = in_array($size, array(‘big’, ‘middle’, ‘small’)) ? $size : ‘middle’;
   $uid = abs(intval($uid));
   if(empty($GLOBALS[‘avatarmethod’])) {
   return $returnsrc ? UC_API.’/avatar.php?uid=’.$uid.’&size=’.$size : ‘<img src="’.UC_API.’/avatar.php?uid=’.$uid.’&size=’.$size.’" />’;
   } else {
   $uid = sprintf("%09d", $uid);
   $dir1 = substr($uid, 0, 3);
   $dir2 = substr($uid, 3, 2);
   $dir3 = substr($uid, 5, 2);
   $file = UC_API.’/data/avatar/’.$dir1.’/’.$dir2.’/’.$dir3.’/’.substr($uid, -2).’_avatar_’.$size.’.jpg’;
   return $returnsrc ? $file : ‘<img src="’.$file.’" onerror="this.onerror=null;this.src=\”.UC_API.’/images/noavatar_’.$size.’.gif\’" />’;
   }
   } else {
   $file = $GLOBALS[‘boardurl’].IMGDIR.’/syspm.gif’;
   return $returnsrc ? $file : ‘<img src="’.$file.’" />’;
   }
   }
   [/php]แทนด้วย
   [php]
   function discuz_uc_avatar($uid, $size = ”, $returnsrc = FALSE, $viid =”, $vid=”) {
   require DISCUZ_ROOT.’./forumdata/cache/plugin_virtualimage.php’;
   $image_close = $_DPLUGIN[‘virtualimage’][‘vars’][‘imagesclose’];
   $image_url = $_DPLUGIN[‘virtualimage’][‘vars’][‘imageurl’];
   if(!$image_close && $viid && $uid > 0) {
   $vi_avatar = "<div id=\"Show{$vid}\"  class=\"imagefixeddiv\"></div><script type=\"text/javascript\">var image_url = ‘".$image_url."’;
   showimage(‘Show{$vid}’,'{$viid}’);
   </script>";
   return $vi_avatar;
   } elseif ($uid > 0) {
   $size = in_array($size, array(‘big’, ‘middle’, ‘small’)) ? $size : ‘middle’;
   $uid = abs(intval($uid));
   if ($size == ‘small’ && !$image_close && file_exists("virtualimage/avatar/".$uid."_s.jpg")) {
   clearstatcache();
   return ‘<img src="virtualimage/avatar/’.$uid.’_s.jpg">’;
   } else {
   $uid = sprintf("%09d", $uid);
   $dir1 = substr($uid, 0, 3);
   $dir2 = substr($uid, 3, 2);
   $dir3 = substr($uid, 5, 2);
   return $returnsrc ? UC_API.’/data/avatar/’.$dir1.’/’.$dir2.’/’.$dir3.’/’.substr($uid, -2)."_avatar_$size.jpg" : ‘<img src="’.UC_API.’/data/avatar/’.$dir1.’/’.$dir2.’/’.$dir3.’/’.substr($uid, -2)."_avatar_$size.jpg".’" onerror="this.onerror=null;this.src=\”.UC_API.’/images/noavatar_’.$size.’.gif\’">’;
   }
   } else {
   $file = $GLOBALS[‘boardurl’].IMGDIR.’/syspm.gif’;
   return $returnsrc ? $file : ‘<img src="’.$file.’" />’;
   }
   }
   [/php]
 7. แก้ไขไฟล์ ./include/js/common.js
  นำโค๊ดนี้ไว้ด้านล่างสุด
  [js]
  function showimage(showpid,currface) {
  if(currface == ”) {
  currface = 0;
  }
  var faceArray = currface.split(‘-‘);
  if(faceArray[6] != 0){
  faceArray[8] = 0;
  faceArray[9] = 0;
  }
  if(faceArray[12] != 0) {
  faceArray[6] = 0;
  faceArray[8] = 0;
  faceArray[9] = 0;
  faceArray[10] = 0;
  faceArray[11] = 0;
  faceArray[13] = 0;
  faceArray[14] = 0;
  faceArray[17] = 0;
  faceArray[18] = 0;
  faceArray[20] = 0;
  faceArray[21] = 0;
  faceArray[22] = 0;
  }
  var s=”;
  for(var i=0; i < 26; i++) {
  if(faceArray[i] != ‘0’){
  s += ‘<img src="’+image_url+i+’/’+faceArray[i]+’.gif" style="position:absolute; width:140px; height:226px;z-index: ‘+i+’" alt="" />’;
  }
  }
  s += ‘<img src="’+image_url+’blank.gif" style="position:absolute; width:140px; height:226px;" alt="" />’;
  $(showpid).innerHTML = s;
  }
  [/js]
 8. แก้ไขไฟล์ ./templates/default/css_script.htm (ถ้าใช้ template ใด ให้แก้ที่ template นั้นๆ)
  1. ค้นหา
   [css]<!–{if CURSCRIPT == ‘forumdisplay’ && $forum[‘ismoderator’]}–>[/css]
   นำโค๊ดนี้ไว้ด้านบน
   [css]<!–{if images_css == ‘virtualimage’}–>{template images_css}<!–{/if}–>[/css]
  2. ค้นหา
   [css].profile_side .avatar { margin: 25px 0; text-align: center; }[/css]
   เปลี่ยนเป็น
   [css].profile_side .avatar { margin: 25px 0 25px 32px;}[/css]
 9. แก้ไขไฟล์ ./templates/default/css_common.htm (ถ้าใช้ template ใด ให้แก้ที่ template นั้นๆ)
  นำโค๊ดนี้ไว้ด้านล่างสุด
  [css]/*virtualimage*/
  .imagefixeddiv{height:226px;width:140px;}
  /*virtualimage*/[/css]
 10. แก้ไขไฟล์ ./templates/default/viewpro_classic.htm (ถ้าใช้ template ใด ให้แก้ที่ template นั้นๆ)
  ค้นหา
  [css]{echo discuz_uc_avatar($member[uid])}[/css]
  เปลี่ยนเป็น
  [css]{echo discuz_uc_avatar($member[uid], ”, ”, $member[viid], $member[uid])}[/css]
 11. แก้ไขไฟล์ ./templates/default/viewthread_fastpost.htm (ถ้าใช้ template ใด ให้แก้ที่ template นั้นๆ)
  ค้นหา
  [css]{{echo discuz_uc_avatar($discuz_uid)}[/css]
  เปลี่ยนเป็น
  [css]{echo discuz_uc_avatar($discuz_uid,”,”,$discuz_viid, "my_$discuz_uid")}[/css]
 12. แก้ไขไฟล์ ./templates/default/actions.lang.php (ถ้าใช้ template ใด ให้แก้ที่ template นั้นๆ)
  ค้นหา
  [php]211 => ‘ผู้ควบคุมระบบ’,[/php]
  นำโค๊ดนี้ไว้ด้านล่าง
  [php]221 => ‘ใช้งานห้องแต่งตัว’,[/php]

เสร็จซะทีครับ คราวนี้คุณก็ไปอัพเดทแคช เท่านี้ก็เรียบร้อยครับ ( AdminCP -> เครื่องมือ -> อัพเดทแคช )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.